Jordbodalens förskola i Helsingborg

Jordbodalens förskola ligger på Närlunda och här går barn som är 1-5 år. Vi skapar trygghet och trivsel hos både barn och föräldrar. Genom att vara lyhörda och engagerade pedagoger väcker vi nyfikenhet och lust att lära. Vår lärmiljö, både ute och inne erbjuder många olika miljöer som ger möjlighet till fantasi, utforskande och lärande i leken.